fbpx

Droga do rozwoju

GAZETA PRAWNA, FORUM BIZNESU 25.10.2019

AFKOM to prężnie rozwijająca się firma w branży informatycznej. 24 września prezes Arkadiusz Figurny odebrał statuetkę Polskiej Nagrody Innowacyjności 2018 za nowe technologie i autorski system OES dedykowany branży samochodowej.

Afkom jest laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności 2018. Czym dla Państwa jest to wyróżnienie?
Jest to na pewno docenienie całego naszego wysiłku, który do tej pory włożyliśmy w rozwój firmy. Firma działa od 5 lat, a więc stosunkowo młoda. Biorąc pod uwagę ten fakt, dla nas jest to ważna i prestiżowa nagroda.

Jakie były największe wyzwania, ale też największe powody do dumy w ciągu tych pięciu lat?
Największym wyzwaniem było wejście na rynki międzynarodowe, ponieważ pomimo znajomości języka obcego, bariera językowa daje się czasem we znaki. Jeśli rozmawia się po angielsku z ludźmi spoza Europy, to zawsze jest inaczej niż w przypadku nawiązywania relacji z Europejczykami. Dowodem na to jest współpraca z Indiami, z którymi wspólnie realizujemy jeden z większych projektów. Pomijając ten aspekt, największym problemem jest jednak przesunięcie strefy czasowej. Najważniejsze jest, by w jednym czasie komunikować się z partnerami biznesowymi w Indiach i jednocześnie móc pracować tutaj na miejscu.

W jaki sposób firma dąży do realizacji swoich celów w ramach programu AFKOM – droga do przemysłu 4.0?
Staramy się przede wszystkim być cały czas innowacyjni, wyszukujemy nowe rozwiązania, śledzimy to, co się dzieje na rynkach. Dążymy do tego, żeby opracować rozwiązania dla firm, które pozwolą wejść w przemysł 4.0.

Myśli Pan, że grupa docelowa firmy AFKOM w przyszłości się rozszerzy? Jeśli tak, to o jakie branże?
Myślę, że docelowo każda branża będzie dążyć w stronę przemysłu 4.0. Jest to nieuniknione, bo nasi sąsiedzi, np. z Niemiec, bardzo mocno idą w tym kierunku. Polska, żeby nadążyć za tym trendem będzie musiała inwestować w rozwiązania odpowiadające czwartej rewolucji przemysłowej.

Jakie są plany firmy na przyszłość?
Na pewno dalszy jej rozwój, powiększenie załogi, rozszerzenie rynków. Dziś wszystko ustala się dynamicznie. Każdy rok przynosi wiele zmian.

Jak Pan ocenia takie wydarzenia, jak Polski Kongres Przedsiębiorczości?
Polski Kongres Przedsiębiorczości jest bardzo prestiżowym wydarzeniem. Przede wszystkim doceniam ideę paneli dyskusyjnych, nawiązania nowych relacji biznesowych czy fakt, że można się spotkać z potencjalną grupą odbiorców, zobaczyć jak inne firmy realizują swoje cele.

Anna Cieśla

OES w drodze do przemysłu 4.0

GAZETA PRAWNA, FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 01.10.2018

Firma AFKOM istnieje na rynku zaledwie od kilku lat, a już może pochwalić się licznymi sukcesami na rynku międzynarodowym. O efektach pracy w skali globalnej oraz autorskiej aplikacji mobilnej mówi Arkadiusz Figurny – prezes zarządu.

Czym zajmuje się firma AFKOM?

Jest to firma informatyczna. Specjalizujemy się w oprogramowaniu przeznaczonym dla firm produkcyjnych. Dokładniej jest to oprogramowanie, które ma wspierać produkcję i logistykę w ramach przedsiębiorstw. To taka specyficzna działka, która jest określana jako systemy MESowe. Mają one zarówno kontrolować produkcję, jak i raportować niskopoziomowo jej przebieg, np. zbierać informacje o ruchach komponentów na produkcji, o składzie produktu, o maszynach wykorzystanych do jego stworzenia, a także o parametrach, które są rejestrowane podczas procesu produkcyjnego.

Do jakich branż firma kieruje swoje usługi?

Przede wszystkim do sektora automotive, ale mamy też wśród klientów branżę meblarską. Tam śledzimy przepływ palet i jego sterowanie w całkowicie automatycznym systemie. Palety trafiają na bufor produkcyjny, w którym są sezonowane i po tym okresie przekazywane do dalszego procesu obróbki. Nad całością operacji sprawuje kontrolę nasz system.

Na czym polega autorski system AFKOM OES?

Oprócz wspomnianych procesów, wspiera on także kontrolę jakości, gdzie zbieramy informacje o parametrach. Jesteśmy w stanie weryfikować ich poprawność, a także przygotowywać statystyki dla zapewnienia ciągłości produkcji.

Firma działa również na rynkach zagranicznych. Jak do tego doszło?

Naszymi klientami są głównie korporacje. W ostatnim projekcie zainstalowaliśmy system w Indiach. Internet pozwala łączyć się z dowolnym miejscem na świecie w ramach sieci korporacyjnej. Dzięki temu jesteśmy w stanie wspierać dowolne miejsce na ziemi. Całą pracę wykonaliśmy zdalnie, bez konieczności wyjazdu za granicę. Przygotowaliśmy odpowiednie instalacje na serwerze, koordynowaliśmy pracę programistów w Indiach i dziś system działa. To jest coś, czym chcemy się chwalić, bo jak na taką małą firmę, sukces w Indiach jest dla nas dużym osiągnięciem.

Jakie wyznaczniki musi mieć pracownik, aby dostać pracę w Państwa branży?

Przede wszystkim są to dobrzy specjaliści, posługujący się biegle językiem angielskim. Cechuje ich także otwartość, nieskupianie się na jednej rzeczy, ale szerokie spojrzenie na przeróżne tematy i chęć rozwoju. Jeśli mówimy o osobach bezpośrednio po studiach, one mają dużą wiedzę teoretyczną, ale brakuje im praktyki. Wiedza jest przekazywana w taki sposób, że teoria przysłania wizję praktyki. Trzeba poświęcić później trochę czasu, by wyszkolić pracownika. Prowadzimy szkolenia, które mają przygotować pracownika bezpośrednio pod potrzebną specjalizację.

Czym dla Pana i firmy jest nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności?

Jest to szansa na rozwój i pokazanie się w szerszym gronie przedsiębiorców. Dotarcie do klienta dla małych firm jest utrudnione. Staramy się nasze rozwiązania promować wśród branż, które mają kontakty z przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Nominacja jest wyróżnieniem i realną możliwością do pozyskania nowych korporacji, które docenią nasze działania.

Anna Cieśla

Inteligentne zarządzanie produkcją

FORUM BIZNESU GAZETA PRAWNA 14.05.2018

Istniejąca na rynku od 5 lat firma informatyczna AFKOM (Częstochowa), partner Oracle, oferuje innowacyjny system AFKOM OES, wspierający zapewnienie jakości w różnych gałęziach produkcji, stając się standardowym rozwiązaniem technologii 4.0. Rozwiązanie nieustannie ewoluuje i właśnie wprowadzane są na rynek kolejne jego funkcjonalności. Twórcą tego autorskiego systemu jest Arkadiusz Figurny, właściciel firmy.

AFKOM OES to uniwersalny system klasy MES, służący do sterowania procesami technologicznymi i przepływu materiałów podczas produkcji. Jest fundamentem, na bazie którego można budować kolejne rozwiązania tak, aby stworzyć inteligentny zakład przemysłowy. System może być stosowany w przedsiębiorstwach różnej wielkości i umożliwia zdalną kontrolę produkcji bez konieczności osobistego nadzoru (wydajność, braki, zapasy, negatywne zdarzenia, itp.). System może być umieszczony zarówno na serwerach przedsiębiorstwa jak i w chmurze.

Nowym elementem systemu jest AFKOM BLACKBOX urządzenie które umożliwia szybkie podłączenie każdej, nawet najprostszej maszyny do systemu. Urządzenie to umożliwia interakcję pomiędzy linią produkcyjną i planistą. Na podstawie wprowadzonego przez planistę zlecenia system może zweryfikować poprawność dostarczonych na linię komponentów oraz oprzyrządowania maszyny i zezwolić na start maszyny. Informacja o zrealizowanej produkcji zostanie na bieżąco wprowadzona do systemu dzięki czemu planista cały czas może obserwować przebieg realizacji zlecenie. Urządzenie może także gromadzić dane o przyczynach przestojów, awariach maszyny, parametrach procesu a także po dodaniu odpowiednich lampek umieszczonych nad opakowaniami komponentów wskazywać kolejność ich montażu.

System AFKOM OES daje także możliwość lepszej segregacji wadliwych produktów, wymianę danych pomiędzy różnymi systemami w tym samym zakładzie, jak również pomiędzy różnymi systemami innych firm łańcucha dostaw. Wszystkie dane są zapisywane w formie raportów w centralnej bazie przedsiębiorstwa, co pozwala porównywać między sobą poszczególne linie, a także zapewnia większe bezpieczeństwo i niższe koszty.

Zuzanna Pawełczyk

AFKOM wspiera zarządzanie

Rozmowa z Arkadiuszem Figurnym, właścicielem firmy AFKOM, Monitor Biznesu, 31 sierpnia 2016

AFKOM specjalizuje się we wspomaganiu zarządzania, szczególnie w kontekście koncepcji Przemysłu 4.0 lub Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Na czym to polega?

Tak zwana Czwarta Rewolucja Przemysłowa to dynamiczny rozwój nowych technologii. Proponowane przez nas rozwiązania zmierzają do ciągłej optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw poprzez gromadzenie i przetwarzanie informacji w czasie rzeczywistym. Chodzi o to, by nie tylko kierownictwo średniego szczebla, ale zarządy firm, a nawet klienci mieli na bieżąco wgląd w to, co się dziele na liniach produkcyjnych.

Dlaczego to jest tak ważne?

Umożliwienie bieżącego przepływu informacji zapewnia możliwość szybkiej weryfikacji procesów produkcyjnych i wpływania na zmiany, a co za tym idzie błyskawiczną eliminację błędów. Taki system pozwala też na realizację krótkich serii.

Jakie są konkretne propozycje AFKOM-u?

Zajmujemy się głównie tworzeniem i wdrażaniem systemów OES/MES/WMS/CMMS dla firm produkcyjnych lub logistycznych. Umożliwiają one  zarządzanie transportem manualnym, jak i automatycznym, są zoptymalizowane do przetwarzania dużej ilości danych. Ich wydajność i funkcjonalność można dopasowywać do wielkości zakładu. Interfejs webowy może być uruchamiany zarówno na komputerze jak i na smartfonie czy tablecie. Aplikacja jest niewrażliwa na nagłe awarie komputera, czy innego urządzenia, na którym jest przeglądana.

AFKOM ma na koncie wiele udanych projektów i realizacji na całym świecie. W czym upatruje pan źródło sukcesu firmy?

Korzystamy z najlepszych technologii informatycznych (Oracle, Microsoft, Siemens). Dysponujemy zespołem z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu systemów oraz w zarządzaniu projektami informatycznymi, tworzeniu i optymalizacji baz danych, programowaniu aplikacji webowych, okienkowych, mobilnych a także sterowników PLC. Mamy na koncie projekty realizowane w Niemczech, Hiszpanii, Rumunii, Portugalii, Indiach, Chinach w firmach z branży automotive i meblarskiej.

Jaki jest najważniejszy, „sztandarowy” państwa produkt?

Bez wątpienia to nasz autorski system AFKOM OES (operation execution system), zaprojektowany w celu wspierania produkcji, utrzymania ruchu, zarządzania jakością czy stanami magazynowymi. Wspólnie z polskim oddziałem firmy Balluff przygotowaliśmy model linii przemysłowej z małym robotem składającej samochody z drewnianych klocków. Wchodząc zdalnie do systemu z poziomu panelu klienta można wybrać sobie pojazd do wyprodukowania, a następnie obserwować przebieg jego budowy w automatycznej fabryce, a w systemie śledzić  potwierdzanie kolejnych etapów produkcji.

Rozmawiał: Piotr Kamiński