Czym są systemy MES?

 • Systemy MES służą głównie do zbierania danych z obszaru produkcji
 • Dane zbierane są w czasie rzeczywistym automatycznie lub wpisywane ręcznie przez pracowników
 • Wykorzystują technologie informatyczne, oprogramowanie, urządzenia elektroniczne oraz elementy automatyki przemysłowej
 • Umożliwiają one natychmiastowe reagowanie na zakłócenia procesu produkcji
 • Umożliwiają przesłanie informacji zwrotnej do linii produkcyjne a nawet sterownie procesem produkcji
 • Często wykorzystują kody kreskowe lub technologię RFID do śledzenia procesu produkcji
 • Pozwalają gromadzić informacje dotyczących parametrów procesu produkcji i powiązać je z poszczególnymi produktami
 • Pozwalają na analizę kluczowych wskaźników efektywności (kpi) na produkcji

Typowe funkcje systemów MES

 • Śledzenie produkcji w toku w czasie rzeczywistym
 • Śledzenie wydajności operatorów
 • Śledzenie wydajności i przestojów planowanych, nieplanowanych i mikroprzestojów maszyn
 • Matryca przezbrojeń maszyn
 • Matryca kompetencji operatorów
 • Rejestracja przyczyn przestojów maszyn
 • Planowanie przeglądów i remontów maszyn
 • Planowanie i kontrola zleceń produkcyjnych
 • Prognozowanie czasu realizacji zlecenia produkcyjnego na podstawie rzeczywistego czasu realizacji zlecenia
 • Aktualizacja stanów magazynowych na podstawie danych zbieranych onine z produkcji (komponentów, półwyrobów i wyrobów)
 • Zbieranie danych jakościowych dotyczących procesu produkcji
 • Plan kontroli jakościowych
 • Zbieranie danych technologicznych dotyczących procesu produkcji (pomiarów mechanicznych, elektrycznych)
 • Wymiana danych ze sterownikami PLC
 • Generowanie raportów dotyczących procesu produkcji
 • Rozliczanie kosztów produkcji
 • Śledzenie przepływu wyrobów (genealogia produkcji)
 • Wymiana danych z systemami ERP

Co osiągniesz dzięki wdrożeniu systemu MES?

 • Obniżenie kosztów produkcji
 • Wzrost produktywności
 • Poprawę współczynnika OEE
 • Zmniejszenie braków produkcyjnych
 • Skrócenie czasu cyklu produkcji
 • Skrócenie czasu przestojów
 • Poprawę planowanie przezbrojeń maszyn
 • Poprawę wizualizacji produkcji w toku
 • Redukcję dokumentów papierowych
 • Redukcję zbędnych ruchów materiałowych na produkcji
 • Ograniczenie nadprodukcji
 • Redukcję zapasów w toku produkcji
 • Poprawę planowania produkcji wielowydziałwej
 • Redukcję zapasów międzywydziałowych