Inteligentne zarządzanie produkcją

FORUM BIZNESU GAZETA PRAWNA 14.05.2018

Istniejąca na rynku od 5 lat firma informatyczna AFKOM (Częstochowa), partner Oracle, oferuje innowacyjny system AFKOM OES, wspierający zapewnienie jakości w różnych gałęziach produkcji, stając się standardowym rozwiązaniem technologii 4.0. Rozwiązanie nieustannie ewoluuje i właśnie wprowadzane są na rynek kolejne jego funkcjonalności. Twórcą tego autorskiego systemu jest Arkadiusz Figurny, właściciel firmy.

AFKOM OES to uniwersalny system klasy MES, służący do sterowania procesami technologicznymi i przepływu materiałów podczas produkcji. Jest fundamentem, na bazie którego można budować kolejne rozwiązania tak, aby stworzyć inteligentny zakład przemysłowy. System może być stosowany w przedsiębiorstwach różnej wielkości i umożliwia zdalną kontrolę produkcji bez konieczności osobistego nadzoru (wydajność, braki, zapasy, negatywne zdarzenia, itp.). System może być umieszczony zarówno na serwerach przedsiębiorstwa jak i w chmurze.

Nowym elementem systemu jest AFKOM BLACKBOX urządzenie które umożliwia szybkie podłączenie każdej, nawet najprostszej maszyny do systemu. Urządzenie to umożliwia interakcję pomiędzy linią produkcyjną i planistą. Na podstawie wprowadzonego przez planistę zlecenia system może zweryfikować poprawność dostarczonych na linię komponentów oraz oprzyrządowania maszyny i zezwolić na start maszyny. Informacja o zrealizowanej produkcji zostanie na bieżąco wprowadzona do systemu dzięki czemu planista cały czas może obserwować przebieg realizacji zlecenie. Urządzenie może także gromadzić dane o przyczynach przestojów, awariach maszyny, parametrach procesu a także po dodaniu odpowiednich lampek umieszczonych nad opakowaniami komponentów wskazywać kolejność ich montażu.

System AFKOM OES daje także możliwość lepszej segregacji wadliwych produktów, wymianę danych pomiędzy różnymi systemami w tym samym zakładzie, jak również pomiędzy różnymi systemami innych firm łańcucha dostaw. Wszystkie dane są zapisywane w formie raportów w centralnej bazie przedsiębiorstwa, co pozwala porównywać między sobą poszczególne linie, a także zapewnia większe bezpieczeństwo i niższe koszty.

Zuzanna Pawełczyk

Dodaj komentarz