fbpx

Firma AFKOM otrzymała godło Najwyższa Jakość Quality Intrnational 2017 w kategori QI product za swój system AFKOM OES. Konkurs jest organizowany przez Forum Biznesu pod patronatem Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitet Normalizacyjny oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest to największy konkurs jakościowy w Polsce, którego celem jest promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością. Drugim celem jest wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie. Dyplom i medal zostały wręczone na Europejskim Forum Jakości i Inowacyjności w Krynicy Zdrój 17.11.2017

23 listopada w Katowicach w hotelu Monopol odbyła się Gala Symboli 2016. Symbol 2016, wraz z rozszerzeniem nazwy o daną kategorię, to ogólnopolski medialny program promocyjny prowadzony od 6 lat przez redakcję „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Monitora Biznesu”,niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Rzeczpospolitą”. W tym roku kapituła przyznała AFKOM tytuł Symbol Nowoczesnych Technologii 2016. W składzie kapituły zasiedli w tym roku: Henryk Warkocz, prezes TÜV Nord Polska, jednostki certyfikującej o ponad 140 letniej tradycji w Niemczech, wielokrotnie odznaczany menedżer, aktywny propagator innowacyjności i zasad dobrych praktyk biznesowych; prof. nzw. dr hab. Robert Tomanek, rektor największej ekonomicznej uczelni w południowej Polsce, znakomity specjalista z zakresu finansów i rozwoju; dr Jan Rzymełka, działacz społeczny, samorządowy, polityk, filozof i geolog, a także Tadeusz Biedzki – medioznawca, niezależny przedsiębiorca, podróżnik i literat, w latach 70. i 80. dziennikarz „Polityki” i „Przeglądu Tygodniowego”, redaktor naczelny „Trybuny Śląskiej”. Wyróżnienie odebrał w imieniu firmy jej właściciel Arkadiusz Figurny. Członkowie Kapituły docenili dokonania firmy w zakresie projektowaniu i wdrażania systemów zarządzania produkcją i procesami biznesowymi.