Systemy rejestracji czasu pracy

Elektroniczne systemy rejestracji czasu pracy umożliwiają automatyczną rejestrację godzin wejścia i wyjścia pracowników. Na tej podstawie dostarczają aktualnych informacji o obecności i czasie pracy zatrudnionych osób. Dodatkowo pozwalają wyeliminować papierowe …

Systemy MES

Systemy klasy MES wykorzystując technologie informatyczne, oprogramowanie, urządzenia elektroniczne i elementy automatyki, umożliwiają efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje …