• Wdrażanie autorskiego MES, WMS, MFC
  • Tworzenie oprogramowania
  • Prowadzenie projektów IT
  • Administrowanie bazami Oracle
  • Wdrażanie rozwiązań Oracle